Αρχείο για Αύγουστος, 2016

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                                         Ανεμώτια 29.08.2016           

ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ

(https://asanemotias.wordpress.com)

 

Προς:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΚΕΑ) ΛΕΣΒΟΥ/ GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Υπ όψιν κ. Κεφάλα Ευστράτιου, Προϊστάμενου Επιδοτήσεων και υπεύθυνου του ΚΕΑ Μυτιλήνης

 

Στο προηγούμενο διάστημα όπου ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είχε ορίσει με ανακοίνωση του, το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τα καθεστώτα Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, παρουσιαστήκαν αρκετές περιπτώσεις αποκλεισμού παραγωγών. Όπως διαπιστώσαμε οι επιδοτήσεις τόσο σε ζωικό όσο και σε φυτικό κεφάλαιο δεν καταβλήθηκαν στο ακέραιο και σε όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους.

Ειδικότερα ο μεγαλύτερος αριθμός «κομμένων» φέρεται να αφορά τις εξής Ενισχύσεις: 1. Ενισχύσεις για την παραγωγή πρόβειου /αιγειου /αγελαδινού  γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού 2015 που καταβλήθηκαν στις 01.07.2016. και 2. Συνδεδεμένες Ενισχύσεις στον τομέα του βόειου/ πρόβειου/ αίγειου κρέατος σε ορεινές/ πεδινές μειονεκτικές περιοχές 2015 που καταβλήθηκαν στις 25.07.2016.

Η έντονη παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξαγωγή συμπερασμάτων στον αγροτικό κόσμο και τη συνεπακόλουθη σύγχυση. Δεδομένου της σημαντικής σημασίας – όσο  αφορά τον οικονομικό προγραμματισμό της νέας χρονιάς – για τους παραγωγούς, προέχει η ορθή ενημέρωση.

Θα ήταν χρήσιμο και θα βοηθούσε εάν ο Φορέας που εκπροσωπείτε προέβαινε σε ενημερωτικές διευκρινήσεις σχετικά: α) με το ζήτημα των επιλέξιμων επιδοτήσεων και β) τη δυνατότητα ενστάσεων αν αυτές κρίνονται απαραίτητες.

 

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ του Αγροτικού Συλλόγου Ανεμώτιας

Ο Πρόεδρος

Σταύρος. Ι. Μαντατής