Αρχείο για Φεβρουαρίου, 2013

 

 

 


Γράφει ο εξωτερικός συνεργάτης του LesvosPost.com Σταύρος Μαντατής
Σπουδαστής δημοσιογραφίας

Στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή (08.02.13) στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Zootechnia παρουσιάστηκαν κάποια νέα στοιχεία για το αγροτικό ισοζύγιο και ειδικότερα για το έλλειμμα στα κτηνοτροφικά προϊόντα. Σύμφωνα με αυτά, το 2010 το έλλειμμα στο εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο ήταν 1,898 δισ. ευρώ, από τα οποία το έλλειμμα σε ζώντα ζώα, κρέατα και γαλακτοκομικά προϊόντα ήταν 1,563 δισ. ευρώ. Ειδικότερα στα κοτόπουλα από 100%, που ήταν το 1980, μειώθηκε στο 74%, στο μοσχαρίσιο κρέας από 52% μειώθηκε στο 34%, στο χοιρινό από 95% στο 37%. Η αυτάρκεια στο αγελαδινό γάλα σήμερα ανέρχεται στο 70%.
Να θυμίσουμε πως το 2011 το έλλειμμα αυξήθηκε φτάνοντας τα 1,956 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 4,6% σε σύγκριση με το 2010.
Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν πως η αυτάρκεια της χώρας μας σε κρέας μειώθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά την ένταξη της Ελλάδας το 1980 στην τότε Ε.Ο.Κ όπου οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων ήταν 9 δισ. δραχμές περισσότερες από τις εισαγωγές με το αγροτικό ισοζύγιο να είναι βεβαίως πλεονασματικό. Αυτό που αξίζει επίσης να αναφερθεί είναι ότι το έλλειμμα παρουσιάζει αύξηση εξαιτίας της εισαγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων από τις χώρες της Ε.Ε.!
Όπως αναφέρθηκε από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου «η Ελλάδα μπορεί να ξαναγίνει χώρα με αυτάρκεια στον πρωτογενή τομέα με την παραγωγή εγχώριων ζωοτροφών και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας» , «Η πολιτεία πρέπει να δώσει τα απαραίτητα κίνητρα προς τον κτηνοτροφικό τομέα να αναπτυχθεί και να μειώσει, αν όχι να μηδενίσει, τα ελλείμματα στο ισοζύγιο»
Αυτό ωστόσο δεν μπορεί να γίνει στα πλαίσια της ακολουθούμενης πολιτικής. Η πείρα 33 χρόνων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτή καταγράφεται στους αριθμούς συρρίκνωσης της αγροτικής παραγωγής, φανερώνει πως η Κ.Α.Π. εφαρμόζει μόνιμη λιτότητα στην αγροτιά. Μείωση της παραγωγής και του εισοδήματος των παραγωγών με ταυτόχρονη εισαγωγή προϊόντων και αυξημένες χρηματικές δαπάνες.
Ενδεικτικά για το 2010, 770,7 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν για εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και αυγών. 541,5 εκατ. ευρώ για εισαγωγή δημητριακών και 13.367 εκατ. ευρώ για εισαγωγή λαδιού.
Είναι ξεκάθαρο πως η αγροτική παραγωγή της χώρας, η αυτάρκεια ή η εξάρτησή της καθορίζεται στα πλαίσια «κοινοτικών δεσμεύσεων». Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων και το κόστος τους είναι αποτελέσματα αυτών των «δεσμεύσεων» και επιλογής των κυβερνήσεων που τις υπογράφουν.
Το «παράλογο» είναι σε μια χώρα που διαθέτει τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες, η  αγροτιά να αμείβεται με εξευτελιστικές τιμές που την οδηγούν στην χρεοκοπία και στον αφανισμό. 
 
 
πηγή: http://www.lesvospost.com/