Αρχείο για 21/06/2012

Την εφαρμογή της μεθόδου υπερδιήθησης αντίστροφης όσμωσης στην περίπτωση της τυροκομικής μονάδας «Αφοί Ρόδου ΟΕ» ως μόνιμη λύση, προτείνει ο Σύλλογος Σκαλοχωριτών Λέσβου «Αγ. Γεώργιος», με δελτίο τύπου που εξέδωσε, απευθυνόμενος στους αρμόδιους και ιδιαίτερα στην Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Υποδομών Βορείου Αιγαίου.
Αν και είχε αιτηθεί η μη έγκριση από την Επιτροπή της ΜΠΕ του εν λόγω τυροκομείου, εντούτοις δόθηκε παράταση ισχύος ενός έτους, με το παρακάτω αποτέλεσμα, όπως επισημαίνει ο σύλλογος:
«Δυστυχώς, τα εκ της επιστήμης και βεβαίως εκ των νόμων της Φύσεως νομοτελειακά προκύπτοντα, για την περίπτωσή μας δεν χρειάστηκε παρά μία περιορισμένη χρονικά περίοδος, για να εκδηλωθούν.
Συγκεκριμένα ήδη από την 23η Μαϊου 2012 διαπιστώθηκε ατυχώς ότι τα σχετικά δυσμενή αποτελέσματα, τα εκ της στην επιφάνεια του εδάφους εκροής των υγρών των λυμάτων ήταν ήδη εμφανή από απόσταση, επακριβώς κατά τα σχετικώς αναφερόμενα στο Υπόμνημά μας, όπου επί λέξει αναφέραμε : « τα εκ του κορεσμού του εδάφους, το οποιοδήποτε επιπλέον υγρό δεν απορροφάται πια από το έδαφος, αλλά ακατέργαστο οδηγείται (εκβάλλεται) στην επιφάνεια από οποιοδήποτε σημείο αδυναμίας του εδάφους (ρωγμή, μικροοχετό κ.λπ) και εκείθεν (την επιφάνεια)».
Σχετικές φωτογραφίες δείχνουν τα ανωτέρω αναφερόμενα και είναι στη διάθεση του οποιουδήποτε αρμοδίου».
Ο Σύλλογος καταλήγει:
«Βάσει των ανωτέρω, αυτό που είναι άμεσα ζητούμενο είναι η αρμόδια κατά τα προαναφερθέντα Επιτροπή να συνέλθει άμεσα, ώστε να επανεξετάσει το όλο θέμα ως και τη σχετική απόφασή της (υπ αριθμ. 2 της 10.01.2012), χωρίς να περιμένει την εκπνοή της ετήσιας ισχύος των απ αυτήν δοθέντων Περιβαλλοντικών Όρων. 
Ακόμη θα θέλαμε να θέσουμε υπ όψη όλων των εμπλεκομένων ότι η αρχικά εγκριθείσα το 2004 από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΜΠΕ της τυροκομικής μονάδος ΑΦΟΙ ΡΟΔΟΥ ΟΕ, που προέβλεπε την αντιμετώπιση του προβλήματος με τη μέθοδο υπερδιήθησης αντίστροφης όσμωσης, είναι η μόνη πρέπουσα και βέβαια τελεσφόρος για την περιβαλλοντική αντιμετώπιση των αποβλήτων της μονάδος αυτής και ως εκ τούτου θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή για την επί μονίμου βάσεως λύση του επί χρόνια άλυτου στην πράξη αυτού προβλήματος, που αντίστοιχα ταλανίζει τον τόπο μας.
Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η επιβολή των όποιων προστίμων στους ιδιοκτήτες της μονάδος, κατά πως έγινε προσφάτως από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ασφαλώς και δεν λύνουν το οξύ περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής, για το οποίο επί χρόνια αγωνιζόμαστε».

πηγή: http://www.dimokratis.gr/